Povrat robe i reklamacije

1. Pravo odstupanja od ugovora

Kod ugovora koji su potpisani na daljinu, potrošač ima pravo (sukladno točki 43.c člana Zakona o zaštiti potrošača) unutar četrnaest (14) dana obavijestiti poduzeće o odstupanju od ugovora bez navođenja razloga. Ako je pošiljka poslana u navedenom roku, smatra se da je odstupanje unutar roka. Prilikom odstupanja od ugovora, potrošač će jedino snositi neposredan trošak povrata robe. Ukoliko potrošač odstupi od ugovora, naše poduzeće će mu vratiti sav uplaćeni novac odmah kada to bude moguće, a najkasnije u roku od 14 dana po primitku obavijesti o odstupanju od ugovora.

Kada počinje teći rok za odstupanje od ugovora?

Ukoliko je poduzeće ispunilo propise 43.c člana Zakona o zaštiti potrošača, odstupanje od ugovora počinje teći od trenutka isporuke robe.

Obaveze prodavača u slučaju odstupanja od ugovora

Ukoliko pri odstupanju od ugovora na želju kupca zamjena robe nije bila izvršena, prodavač vraća cjelokupan iznos odmah kada to bude moguće, ali najkasnije u roku 14 dana od primitka obavijesti o odstupanju od ugovora. Prodavač vraća zaprimljene uplate potrošaču s jednakim sredstvom plaćanja, koje je koristio potrošač, jedino ukoliko je potrošač izričito zahtjevao upotrebu drugoga sredstva plaćanja i ukoliko potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

2. Povrat robe, novčanih sredstava

Stranka mora vratiti neoštećeni artikl prodavaču i u nepromijenjenoj količini, osim kada je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili ukoliko se njegova količina smanjila, bez da bi za to bila odgovarna stranka. Stranka odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ukoliko to nije posljedica nužnog rukovanja kako bi se ustanovila sama priroda, karakteristika i upotreba robe. Robu možete vratiti na našu adresu: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (uz napomenu REKLAMACIJA)

Povrat robe

Roba s kojom potrošač zbog nekog razloga nije bio zadovoljan, mora biti vračena prodavaču u roku od 14 dana nakon poslane obavijesti o prekidanju ugovora. Upozoravamo vas, kako biste dobili povrat cjelokupnog iznosa, mora roba niti neoštećena. Potrošač ne može i ne smije zaprimljenu robu slobodno koristiti u vremenu do povlačenja iz ugovora.
Kupnja na daljinu potrošaču ne daje veće pravo od prava potrošača za kupovinu u fizičkoj trgovini. Potrošač prilikom kupnje na daljinu ne smije koristiti i probavati robu više nego što je potrebno da se odluči za kupnju, kao što je obično slučaj kod trgovina (na primjer, premjestiti odjeću). Svako “ispitivanje” i druge namjene koje odstupaju od gore navedenoga mogu se smatrati korištenjem robe, što znači da potrošač odgovara za smanjenu vrijednosti robe, ukoliko to nije posljedica nužnog rukovanja kako bi se ustanovila sama priroda, karakteristika i upotreba robe.

Potrebno je priložiti kopiju računa i svih ostalih popratnih dokumenata. Sam kupac nosi teret rizika, gubitka ili oštećenja proizvoda kojega želi vratiti ili zamijeniti, osim ako se to dogodilo bez njegove krivnje. Kupac će jedino snositi trošak koji je nastao prilikom vraćanjem predmeta kupnje.

Postupak zamjene robe

Poduzeće Majina d.o.o. u slučaju povrata robe na želju kupca zahtijeva povrat robe na adresu Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (dopišite POVRAT ROBE). Poduzeće vam odmah vraća cjelokupan iznos za kupljeni proizvod. Stranka može naknadno napraviti novu narudžbu za proizvod koji želi imati. Kada proizvod stigne na adresu poduzeća, Majina d.o.o. šalje nove proizvode (iz izrađene nove narudžbe) kupcu na njegovu adresu.

Obrazac za reklamaciju nalazite ovdje >> Obrazac za povrat i zamjenu robe. Obrazac ispunite te ga pošaljite na elektronsku poštu info@micro-romobil.com.

3. Primjena garancije

Bilo kada u garancijskom roku kupac ima pravo i može grešku ili oštećenje reklamirati. Kupac ima pravo zahtijevati garanciju na proizvode za koje vrijedi garancija sa proizvoda (popis tih proizvoda određuje Pravilnik o robi, za kojega se izdaje garancija za rad bez poteškoća) te za one proizvode za koje je bila dana dobrovoljna garancija. U garancijskom roku kupac od poduzeća može zahtijevati besplatan popravak greške. Ukoliko grešku nije moguće popraviti ili je poduzeće ne popravi u roku od 45 dana, kupac može zahtijevati zamjenu za nov besplatan proizvod. Kada to razdoblje završi, popravak robe se obavlja samo uz plaćanje. Jedino ako popravak nije mogući ili ga poduzeće ne izvrši u roku od 45 dana, kupac može zatražiti novi, originalni proizvod.

Kakav je postupak korištenja garancije?

Kupac mora u garancijskom roku i pod garancijskim uvjetima s pisanim zahtjevom davatelja garancije zahtijevati popravak greške, a pri tome mora priložiti proizvod, garancijski i servisni list te kopiju računa. Kupac pri rješavanju reklamacije ili zamjeni artikla nema nikakvih troškova. Ako prodavač ustanovi da je do greške na proizvodu došlo zbog pogreške pri rukovanju od strane kupca, zbog čega se iskaže da garancijski zahtjev ne vrijedi, proizvod s pisanom obavijesti će biti poslan nazad na trošak kupca.

Obrazac za reklamaciju nalazite ovdje >> Obrazac za reklamaciju. Obrazac ispunite te ga pošaljite na elektronsku poštu info@micro-romobil.com.

4. Prava potrošača

Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može ostvariti prava ukoliko se radi o nedostacima na kupljenoj robi iz garancije ili ukoliko je došlo do materijalne pogreške.

5. Povrat novčanih sredstava

Nakon što potrošač vrati robu mora prodavač vratiti sav iznos u istom obliku u kojem je kupac izvršio kupovinu. Povrat novca je potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana i to po primitku obavijesti o povlačenju iz ugovora. Povrat novca se ne smije izvršiti putem dobropisa. Prodavač vraća zaprimljene uplate potrošaču s jednakim sredstvom plaćanja, koje je koristio potrošač. Promijena se može dogoditi jedino ukoliko je potrošač izričito zahtjevao upotrebu drugoga sredstva plaćanja i ukoliko potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

6. Robe nema na zalihi

Moguće je da kupac izvrši narudžbu preko interneta, prodavač je potvrdi, ali kasnije kupca obavijesti da roba nije na zalihi, a roba je već bila plaćena. Poduzeće mora ispuniti svoje obaveze u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora, ako se poduzeće i stranka ne dogovore drugačije. Ukoliko roba nije raspoložliva i prodavač ne može ispuniti svoje obaveze, mora o tome odmah obavijestiti kupca i prema tome mu vratiti sav novac od te narudžbe. Novac je potrebno vratiti odmah, odnosno najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti od povlačenja iz ugovora. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku.

Izvor: Zakon o zaštiti potrošača (sukladno članku 77. stavak 5)

Ljubljana, 15.2.2021